VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Friday, May 17, 2013

Giải trí cuối tuần, xin mời...Lido de Paris - Bravissimo. Hay lắm ! Đừng bỏ qua uổng lắm !  
From: Minh Pham
 

Gii trí cui tun, xin mi...

From: Viet Do

 
 
Xem hay lắm quý vị ơi !!!!
 
 
 
 Lido de Paris - Bravissimo. Hay lắm ! Đừng bỏ qua uổng lắm !
 
Xin thành thật cảm ơn Bạn nào đã thu hình và chuyển lên youtube để những bạn bè nào chưa có dịp xem live show ở Las Vegas hoặc tại Paris. Tất cả những live show topless như thế nầy luôn luôn cấm không cho chụp hình hoặc thu hình trong rạp. Tôi phải phục bạn nào đó đã quay lén (bằng máy không có flash !) để không bị phát hiện !
 
 
 
 
 
 
 
Nếu các bạn muốn xem live show topless như thế nầy, các bạn có thể xem show Folies Berger tại casino/hotel Tropicana ở Las Vegas. Xem live dĩ nhiên là đẹp và hấp dẫn hơn video clip rất nhiều !
Lido de Paris - Bravissimo - France
Lido de Paris - Bravissimo - 1/8
Lido de Paris - Bravissimo - 2/8
Lido de Paris - Bravissimo - 3/8
Lido de Paris - Bravissimo - 4/8
Lido de Paris - Bravissimo - 5/8
Lido de Paris - Bravissimo - 6/8
Lido de Paris - Bravissimo - 7/8
Lido de Paris - Bravissimo - 8/8 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lido de Paris - Bravissimo. Hay lắm ! Đừng bỏ qua uổng lắm !
 
Rất hay, xem liền kẻo bị xóa.
 
 
Cách đây hơn 20 năm anh H được sang Pháp 1 tháng nhưng không dám bỏ tiền để vào Rạp Lido để xem vì giá vé rất đắt - mặc dù biết là rất hay và nổi tiếng.  Hôm nay có bạn vừa gửi nên chuyển đến các Anh Chị cùng xem .
 
 
 
Xem hay lắm quý vị ơi !!!!
 
 
 
 Lido de Paris - Bravissimo. Hay lắm ! Đừng bỏ qua uổng lắm !
 
Xin thành thật cảm ơn Bạn nào đã thu hình và chuyển lên youtube để những bạn bè nào chưa có dịp xem live show ở Las Vegas hoặc tại Paris. Tất cả những live show topless như thế nầy luôn luôn cấm không cho chụp hình hoặc thu hình trong rạp. Tôi phải phục bạn nào đó đã quay lén (bằng máy không có flash !) để không bị phát hiện !
Nếu các bạn muốn xem live show topless như thế nầy, các bạn có thể xem show Folies Berger tại casino/hotel Tropicana ở Las Vegas. Xem live dĩ nhiên là đẹp và hấp dẫn hơn video clip rất nhiều !
Lido de Paris - Bravissimo - France
Lido de Paris - Bravissimo - 1/8
Lido de Paris - Bravissimo - 2/8
Lido de Paris - Bravissimo - 3/8
Lido de Paris - Bravissimo - 4/8
Lido de Paris - Bravissimo - 5/8
Lido de Paris - Bravissimo - 6/8
Lido de Paris - Bravissimo - 7/8
Lido de Paris - Bravissimo - 8/8 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--

 


  MhImage

 

 

 

 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List