VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Wednesday, November 13, 2013

Nhung Tinh Khuc Vuot Thoi Gian -1


 

***SUPER HD YOUTUBE "Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ -PD -Kim Tước & Vũ Anh -NNS"

 


 

***HD YT PLAYLIST "Nhung Tinh Khuc Vuot Thoi Gian -1"

(Most watched playlist, almost 100,000 views)

 


 

Moi qui than huu thuong thuc & va xin nho chuyen tiep

TRAN NANG PHUNG

Tran Nang Phung has shared a video playlist with you on YouTube
 
 
 
32
videos

 
PLAYLIST  by Tran Nang Phung
 
 
PLAYLIST LINK 1 (Nhung Tinh Khuc Vuot Thoi Gian -2) : http://www.youtube.com/playlist?list=PL7925F40213272DF5
PLAY;IST LINK 2 (Nhung Tinh Khuc Vuot Thoi Gian -3) : http://www.youtube.com/playlist?list=PLfe9JTtbGcgXcSo9BZGxhSyCXdvIhb0vL
 1. Thumbnail 4:04 1
 2. Thoi To -tho Nguyen Binh -Duc Quynh -Thanh Lan -VCH

  by Tran Nang Phung 26,598 views
  PPS Link : http://www.box.com/s/65d1fb4e137a392c9e77
  Vuot Thoi Gian Playlist Link : https://www.youtube.com/playlist?feature=edit_ok&list=PL61C5­88B26B4A9876…
 3. 2

  Con Thuyen Khong Ben -Dang The Phong-Ngoc Ha -NNS (HD)

  by Phung Nang Tran 16,876 views
  Vuot Thoi Gian -2 Playlist Link : https://www.youtube.com/playlist?list=PL7925F40213272DF5
 4. 3

  Con Thuyen Khong Ben- Dang The Phong -Pham Duc Thanh Dan Bau

  by Minh Ngoc Piano 7,400 views
  Video do Pham Quoc Bao (Uc Chau) thuc hien. Moi xem quocbaoification YouTube Channel.
  Vuot Thoi Gian-3 Playlist Link : https://www.youtube.com/playlist?list=PL7925F40213272DF5
 5. 4

  Ngay Ve -Hoang Giac -Thanh Tuyen -PQB

  by Tran Nang Phung 13,259 views
  Video do Pham Quoc Bao (Uc Chau) thuc hien. Moi xem quocbaoification YouTube Channel.
  Vuot Thoi Gian-3 Playlist Link : https://www.youtube.com/playlist?list=PL7925F40213272DF5
 6. 6

  Du Am -Nguyen Van Ty -Quang Dung-NNS (HD)

  by Tran Nang Phung 22,812 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/ba7ee6be7faa93c1517c
 7. 7

  Du Am - Nguyen Van Ty -Minh Ngoc Piano -Liennhu (HD)

  by Minh Ngoc Piano 4,409 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/38d4cedbdaeae112af3e
 8. 8

  AI VE SÔNG TUONG - Thong Dat -Anh Tuyet -NNS (HD)

  by Tran Nang Phung 5,787 views
  PPS Link ; http://www.box.com/s/9eee15c40630a7db3539
 9. 9

  Ai Ve Song Tuong -Thong Dat -Hoa Tau -Cay Nha La Vuon

  by Minh Ngoc Piano 2,416 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/2rblu0nffecoo8r1doh4
  or…
 10. 11

  Ðêm Ðông -Nguyễn Văn Thương -Lệ Thu & Diễm Liên [Hát] -Phan Lac Nhan [Piano] -BP

  by Phung Nang Tran 11,286 views
  Playlist Link : https://www.youtube.com/playlist?list=PLE1A5D36CDF713F6B
  PLAYLIST LINK 2 : https://www.youtube.com/playlist?list=PLfe9JTtbGcgVsVT8sOm6u­YBKb0z3V5Bbn…
 11. 14

  Noi Long -Nguyen Van Khanh -Tam Van -LienNhu

  by Phung Nang Tran 4,018 views
  Playlist Link : https://www.youtube.com/playlist?list=PL33C1E7B0DDC72206
 12. 18

  CHIỀU TÍM -Đan Thọ -Minh Ngoc Piano -TNP & BP

  by Minh Ngoc Piano 1,774 views
  PLAYLIST LINK (TNP & BP) : https://www.youtube.com/playlist?list=PLfe9JTtbGcgXcZCf8mIiv­s1mPOhTg8rwO
  PPS LINK : https://app.box.com/s/u50y9q7ua411qqowy3mk…
 13. 19

  Dan Tho Chieu Tim - SCE Concert 2006

  by scesj 3,112 views
  SCE Concert 2006. Dan Tho - Chieu Tim
 14. 20

  Mua Thu Khong Tro Lai -Pham Trong Cau-Thai Thanh -NNS

  by Phung Nang Tran 6,428 views
  PPS Link : http://www.box.com/shared/v8kr1oonlm5evq6kbi5j
 15. 26

  Chiec Lá Cuoi Cùng -Tuan Khanh -Bao Yen & Tuan Ngoc .mp4 (Super HD)

  by Phung Nang Tran 7,828 views
  Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
  Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang …
 16. 27

  Chiec La Cuoi Cung -Tuan Khanh -Nguyen The Lac Saxophone -LienNhu

  by Minh Ngoc Piano 2,624 views
  PPS Link : http://www.box.com/s/5ffd7e8d0d96a7cfc52c
 17. 28

  CÔ HÀNG CÀ PHÊ -Canh Than -Cao Minh -PTD

  by Phung Nang Tran 2,630 views
  Video do Phan Tuan Dao thuc hien. Moi xem daophantuan YouTube Channel.
 18. 29

  Người Em Sầu Mộng -thơ Lưu Trọng Lư -Y Vân -Sĩ Phú -NNS

  by Phung Nang Tran 18,283 views
  PLAYLIST LINK (Ca Si Si Phu) : http://www.youtube.com/playlist?list=PL26F96BDA41A6C683
 19. 32

  Tieng Chuong Chieu Thu -To Vu -Duy Trac -LienNhu

  by Tran Nang Phung 6,051 views
  PPS Link : http://www.box.com/s/a79cc7ba04f9fc44f9a5
 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List