VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Thursday, April 18, 2013

THIÊN-ĐÀNG BỎ RƠI !


 

 

THIÊN-ĐÀNG BỎ RƠI !

 

Vẹm vừa cướp Nước, rêu-rao:

''Anh-hùng diệt Mỹ, Ngụy nhào'': khiếp ghê ! 

Đêm khuya gọi cửa: kiểm-kê 

Nhà Quân-Cán-chính: không hề xót ai !

Thương-gia; Đảng cướp van-nài:

"Gia-tài hiến đảng an-bài": hỡi-ôi !...

Bao-nhiêu của-cải: đều trôi !

Nhờ-ơn Đảng cướp: tới hôi-của về !

       **    **    **    **

Luật-rừng: học ở nhà-quê

Ham giàu: lạy Mỹ, ngón-nghề xưa-nay

Bang-giao: Úc, Nhật, Anh, Tây…

Đầu-tư, Viện-trợ: chưa đầy túi tham !

Đài-Loan: chẳng phải Việt-Nam

Buôn dân, bán đất: vì ham lắm tiền ! 

Cao-su, hải-sản, gỗ liêm

Giếng dầu, đá quý: liên-miên đón-mời

       **    **    **    **  

Vàng, Đô: triệu tỷ cơ-ngơi

Đem ra Ngoại-quốc: tìm nơi gởi nhờ

Ngày nào: Đảng cướp hạ cờ 

Xù ra Hải-ngoại: bao-giờ cũng no

Già-nua: chẳng chút âu-lo

‘‘Vào Nam giải-phóng’’: đầy kho bạc-vàng

Việt-gian Cộng-phỉ: giàu-sang

Đến khi hết kiếp: Thiên-đàng bỏ rơi !.&

                                

                              Xuân-Nương  

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List