VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Saturday, July 6, 2013

TRĂNG TÀN TRÊN HÈ PHỐ


 

 

Kính chuyn đến quý v mt video clip vi hình nh xưa nhưng rt rõ, đp, thc hin rt công phu, xem xúc đng vô cùng vi ging ca Hoàng Oanh trong bn nhc TRĂNG TÀN TRÊN HÈ PH ca Phm Thế M được gii thiu bi D Lan, Em Gái Hu Phương.  Đc bit còn có mt s hình nh quay được trong Cuc Hành quân Lam Sơn 719 H Lào năm 1971.

 

Mời nghe Dạ Lan giới thiệu

 


 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List