VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Friday, September 13, 2013

Tôn Nữ Còn Buồn -Trầm Tử Thiêng -Như Quỳnh -NNS


 

 

***SUPER HD YOUTUBE 

Tôn Nữ Còn Buồn -Trầm Tử Thiêng -Như Quỳnh -NNS 

***HD YOUTUBE PLAYLIST "Nhac Si Tram Tu Thieng"

 


 

Moi qui than huu thuong thuc

Tran Nang Phung

 

Tran Nang Phung has shared a video playlist with you on YouTube
 
 
 
16
videos

 
PLAYLIST  by Tran Nang Phung

 

 

 

Lá Thư Úc Châu

Guten Tag

Trang Thơ Nhạc: 12-9-13

Nhạc: Tôn N Còn Bun

Nhạc: Trầm Tử Thiêng

Tiếng hát: Như Quỳnh

Tuần qua NNS bị bệnh. Hôm nay lại tạm gởi LaThuUcChau đến Thân hữu như thường lệ.

Hình Cô trong Slide Show Tôn Nữ Còn Buồn là Tôn Nữ Na Uy, phụ nữ Huế thứ thiệt, dòng Tôn Thất....

Tình thân,

Kính
NNS

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List