VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Monday, December 16, 2013

Chuong trinh Nhac cuoi tuan : Nho Mua Giang Sinh Xua ...                                                                  

                       Nhôù Muøa  Giaùng  Sinh  Xöa  ...
                                                                                                                do Bích Huyền thực hiện  
                  
                                                                           Ave Maria (Gounod)   Ave Maria (Schubert)   
                                Đêm Thánh Vô Cùng Con Là Người Ngoại Đạo Chiều Bên Giáo Đường
                         
Ave Maria (Gounod) Silent Night Bài Thánh Ca Buồn Ave Maria (Schubert)         
                                                                              Giáo Đường Im Bóng 


                                                                       

           
 


                                                              
                                                                                                                            
                                                    Christmas Music with Andre Rieu 
                                                  
                                BẢN TIN NGÀY THỨ SÁU, 13 THÁNG 12 NĂM 2013
                                                                                                                                
                                                                                             
                                             Free Viet News BBC/Vietnamese  - Rfi/Vietnamese      
                                                       Rfa/Vietnamese  - VOA/Vietnamese  - Viet Bao Online     
                                           Báo Calitoday  - VienDong Daily  - Vietnam Daily  - Dân Làm Báo

                                                           VN Google  -   Diễn Đàn Việt Thức  -  VN Yahoo
                                                                                                                                                                                              
                                                ĐÀI PHÁT THANH "ĐÁP LỜI SÔNG NÚI" (phần Bình Luận)

                                                                                     DIỄN ĐÀN VĂN HÓA
                                                                 Đặc Trưng   -   Cỏ Thơm   -   VN Thư Quán  
                                                     Nhạc Xưa   -  Âm Nhạc Việt  -  Hồn Quê  -  Saigon Gate
                                                    

                                                        
                                                                                   

                                                                

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List