VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Tuesday, January 1, 2013

Fw: Truyện Cười NGUYỄN NGỌC NGẠN


Subject: Fw: Truyện Cười NGUYỄN NGỌC NGẠN

Muốn đọc chuyện của Nguyễn Ngọc Ngạn thì quý vị hãy bấm con chuột vào lằn gạch màu xanh nằm ở dưới chữ đầu tiên cua ten chuyen.

Thí dụ chuyện  "chết cần hà tiện thì click con chuột ngay lằn gạch màu xanh nằm phía dưới chữ CHỆT.
 

Truyện cười
Nguyễn Ngọc Ngạn
 
Admin: Nguyễn Ngọc không chỉ kể truyện ma hay mà ông kể truyện cười cười cũng hay không kém... Ai chưa nghe thì tải thử nha... Đảm bảo không cười không lấy tiền
Tập 1: Cắn răng  chịu Văn chương hòa vốn
Tập 2: Chết vẫn  tiện
Tập 3: Chuyện bực mình
Tập 4: Cuộc chia tay của Tiểu long nữ
Tập 5: Gỡ rối  lòng 1
Tập 6: Gỡ rối  lòng 2
Tập 7: Lời cầu nguyện linh thiêng
Tập 8: Muối cũng nhạt
Tập 9: Những người keo kiệt
Tập 10: Phương pháp chữa bênh mới
Tập 11: Tặng thơ tình
Tập 12: Trên sân ga
Tập 13: Với khán giả
Tập 14: Xuất khẩu thành thơ

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List