VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Thursday, January 10, 2013

Hình ảnh VN XHCN qua Truyền Hình Pháp

Sent: Thursday, January 10, 2013 8:37 AM
Subject: FW: Fwd: Hình ảnh VN XHCN qua Truyền Hình Pháp
Thân chuyển.
Saigon l'intrépide + Le Mékong 1 & 2
Đây là chương trình đài truyền hình Pháp trên kênh 3 chiếu về Sàigòn và Đồng Bằng sông Cửu Long hôm thứ sáu tuần trước, coi rất hay:
Quã Đất

Planet Earth: Amazing nature scenery (1080p HD)

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List