VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Wednesday, May 8, 2013

A. Thi Văn Tao Đàn với giọng ngâm Hồ Điệp


 

 

 * Thu Hoa sưu tầm

                                                                  
                                                                                          Di ảnh Nữ Nghệ Sĩ HỒ ĐIỆP
                                              A. Thi Văn Tao Đàn với giọng ngâm Hồ Điệp
                                                          1. Hàn Mạc Tử
                            2. Màu Tím Hoa Sim
                                        3. Đàn Thu Tay Ngọc
                                                                               Thơ Đinh Hùng - Nhạc Thục Vũ
                                                                               Hồ Điệp ngâm thơ - Thái Thanh ca
                                              B. Tưởng Niệm Người Nghệ Sĩ Bạc Phận 
                                        Bích Huyền thực hiện :
                                                                  Audio 1   &   Audio 2                                             
                                                                   Mưa cầm, gió bắt thương Hồ Điệp. 
                                                          Thép đợi, gang chờ xót Mặc Thu. 
                                                          Điệp bay ra biển sương mù,
                                                          Có về đâu nữa, đất Hồ ngàn năm!
                                                                                                                                             VŨ HOÀNG CHƯƠNG
 
 
 
                                     
 
                                                                                                                                                    

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List