VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Saturday, May 4, 2013

Hãy Mỡ Audio Tối Đa!!


Hãy Mỡ Audio Tối Đa!!

 

Tại một buỗi lễ Cưới, vị chũ- tế theo truyền thống noái lớn: "Nếu ai biết có nguyên nhân nào mà 2 nam nữ tại đây không thễ lấy nhau, xin hãy lên tiếng ..còn không thì sẽ giữ im lặng"

 

Liền sau đó thì .. Chớp & Sấm nỗ lên ầm ầm !! như có ý muốn noái ?!!

 


 

 
 
 
 
 
 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List