VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Wednesday, May 29, 2013

Người lính Việt Nam Cộng Hòa trong mắt chúng tôi


From: Tran Ho <
To:
Sent: Tuesday, 28 May 2013 2:13 AM
Subject: TÀI LIỆU Những đoạn Video ngắn Tuyệt Vời, xem để ghi nhơ công ơn của nhửng vị anh hùng dân tộc.


 

Người lính Việt Nam Cộng Hòa trong mắt chúng tôi


Những đoạn Video ngắn Tuyệt Vời, xem để ghi nhơ công ơn của nhửng vị anh hùng dân tộc.

Mời các bạn bấm vào những links dưới đây để xem hình ảnh kiêu hùng của những Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà
:


 

Vọng Ngày Xanh
http://www.youtube.com/v/TuG0eaqqwug&hl=en&fs=1
 
- - - oOo - - - 
 
Người Lính Việt Nam Cộng Hòa Part 1
http://www.youtube.com/v/9mi8c2Kl4bc&hl=en&fs=1
 
Người Lính Việt Nam Cộng Hòa Part 2
http://www.youtube.com/v/wH_mwkVfSVY&hl=en&fs=1
 
Người Lính Việt Nam Cộng Hòa Part 3
http://www.youtube.com/v/sHYgEwxue7Q&hl=en&fs=1
 
Người Lính Việt Nam Cộng Hòa Part 4
http://www.youtube.com/v/O-Ji8rPOCQc&hl=en&fs=1
 
Người Lính Việt Nam Cộng Hòa Part 5
http://www.youtube.com/v/4gRil0ma9QE&hl=en&fs=1
 
Người Lính Việt Nam Cộng Hòa Part 6
http://www.youtube.com/v/66-59cuZzN4&hl=en&fs=1
 
Người Lính Việt Nam Cộng Hòa Part 7
http://www.youtube.com/v/U0nt0sYjjTo&hl=en&fs=1
 
Người Lính Việt Nam Cộng Hòa Part 8
http://www.youtube.com/v/UFGQSzOZUz4&hl=en&fs=1
 
Người Lính Việt Nam Cộng Hòa Part 9
http://www.youtube.com/v/Y3RDuppOaUw&hl=en&fs=1
 
Người Lính Việt Nam Cộng Hòa Part 10
http://www.youtube.com/v/nXjfOZik6cw&hl=en&fs=1
 
 Người Lính Việt Nam Cộng Hòa Part 11
http://www.youtube.com/v/vtXvQA-bgz8&hl=en&fs=1
 
 Người Lính Việt Nam Cộng Hòa Part 12
http://www.youtube.com/v/gs3n9VmmvNg&hl=en&fs=1

 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List