VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Tuesday, July 9, 2013

Một Thoáng Hương Xưa _ Bích Huyền


 

Kính chuyển đến quý Anh Chị thưởng thức

TIẾNG CHUÔNG TRONG NHẠC VÀ THƠ - Bich Huyen, Dai Phat Thanh VOA


 &


(13-Jun-2013)

Hai mươi chương trình phát thanh của Bích Huyền

 

 


 

 
Nhiều video hơn. Có các tính năng mới. Ứng dụng iPhone chính thức có tại đây. Tải xuống ngay bây giờ.
Bạn được gửi email này vì bạn chọn nhận thông tin cập nhật về video mới do Phung Tran tải lên. Nếu không muốn nhận thông tin cập nhật này nữa, bạn có thể thay đổi tùy chọn của bạn bằng cách truy cập Đăng ký của tôi.
©2012 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

 

Bích Huyền _ Một Thoáng Hương Xưa

 

 

Chương trình Thơ Nhạc
Bích Huyền thực hiện trên đài VOA

9-Feb-2013

Bích Huyền_Anh Bang2.mp3            2592
Bích Huyền_Chieu Trong Cuoc Song.mp3             3827Bích Huyền_Dan Tho (1 ).mp3          2690

Bích Huyền_Dong Nhac Lam Phuong.mp3             4721

Bích Huyền_Giang Sinh 2006.mp3         6094


Bích Huyền_Hai Sac Hoa Tigon.mp3             6571

Bích Huyền_Hoang Anh Tuan  (1).mp3             2673

Bích Huyền_Hoang Anh Tuan  (2).mp3             2850

Bích Huyền_Hoang Anh Tuan  (3).mp3             6546Bích Huyền_Me Cua Chung Ta.mp3             2973

Bích Huyền_Mot Thoi Ao Trang.mp3             6692

Bích Huyền_Nguyen Binh 1.mp3            2912

Bích Huyền_Nguyen Binh 2.mp3            2893

Bích Huyền_Nguyen Binh 3.mp3            2912

Bích Huyền_Nhung Ca Khuc Ve Rung Nui1.mp3             2805

Bích Huyền_Nhung Ca Khuc Ve Rung Nui2.mp3             2833Bích Huyền_Phien Cho Dau Xuan.mp3             6585

Bích Huyền_To Vu1.mp3       2955


Bích Huyền_TruongChi.mp3       8707

Bích Huyền_Tuoi Thanh Xuan 2.mp3             6122

Bích Huyền_Xa Cach 2.mp3       6077
Bich Huyen_Saigon Noi Nho.mp3          2390


Bich Huyen_Ben Song Xua.mp3             5122

Bich Huyen_Dalat-voa.mp3          8153


Bich Huyen_Ha Noi Trong Mat Ai.mp3             5940

Bich Huyen_Hoa Dao Nam Ngoai.mp3             3010


Bich Huyen_Hoang Giac.mp3            3181

Bich Huyen_Hoang Hac Lau.mp3           8201

Bich Huyen_Lam Phuong1.mp3       5250

Bich Huyen_Luan Hoan.mp3             5777

Bich Huyen  Mac Phuong Dinh 2.mp3             4083


Bich Huyen_Mot Quang Xuan Thi 1.mp3           3529

Bich Huyen_Mot Quang Xuan Thi 2.mp3           2638

Bich Huyen_Mot Thoang Nho Saigon.mp3             4477


Bich Huyen_Ngay Xua Xa Lam.mp3             4802

Bich Huyen_Nguyen Hien1.mp3       6080Bich Huyen_Nhung Con Song 1.mp3             2649

Bich Huyen_Nhung Con Song 2.mp3             2857

Bich Huyen_Nhung Con Song 3.mp3             2920


Bich Huyen_Quang Dung1.mp3       5862

Bich Huyen_Quang Dung2.mp3       5708
Bich Huyen_Tho Phu Dung.mp3            5380

Bich Huyen_Tho Tinh Luan Hoan.mp3             5340

Bich Huyen_UD_Qua Que.mp3        4164

Mới thêm 16-Apr-2013 (có thể trùng với bên trên)


Bích Huyền_Chitoi.mp3         3859
Bích Huyền_Dohuu1.mp3       2896

Bích Huyền_Dohuu2.mp3       2701Bích Huyền_HV_ChieuTrongCuocSong.mp3            3886

Bích Huyền_Mecuachungta.mp3         3033


Bích Huyền_Nguyenbinh1.mp3          2972

Bích Huyền_Nguyenbinh2.mp3          2953

Bích Huyền_Nguyenbinh3.mp3          2972

Bích Huyền_nguyenhien1.mp3           2838

Bích Huyền_Nhatoi.mp3         2843

Bích Huyền_Nhungcakhucverungnui1.mp3            2865

Bích Huyền_Nhungcakhucverungnui2.mp3            2893

Bích Huyền_Quangdungmotthoangnho.mp3            2955Bích Huyền_Tovu1.mp3         3014

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List