VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Friday, August 16, 2013

ASIA GOLDEN HÙNG CA SỬ VIỆT 7 TẬP ! ( LD )


Date: Wed, 14 Aug 2013 06:46:25 -0700
From: ttruong45


Subject:
       ASIA GOLDEN HÙNG CA SỬ VIỆT 7 TẬP ! ( LD )

 

 Xin chuyển tiếp cho những vị nào chưa có tập video vĩ-đại này. Rất nên xem để thấy những bài sử ca của Việtnam mình hay tới mức làm cho lòng người không khỏi bồn-chồn rơi lệ...  Hoa am  tuyet voi, ca si chon loc, A++++

 

----- Forwarded Message -----
>
Sent: Friday, August 9, 2013 9:30 PM
Subject:  ASIA GOLDEN HÙNG CA SỬ VIỆT 7 TẬP ! ( LD )
 

 

 

 

 

      HÙNG  CA  SỬ  VIỆT


        Hùng ca sử Việt (7 tập), mời   xem:
      

Asia Golden 2 Hùng Ca Sử Việt - Tập 1

       

Asia Golden 2 Hùng Ca Sử Việt - Tập 2

                

Asia Golden 2 Hùng Ca Sử Việt - Tập 3

       

Asia Golden 2 Hùng Ca Sử Việt - Tập 4

       

Asia Golden 2 Hùng Ca Sử Việt Tập 5

       

Asia Golden 2 Hùng Ca Sử Việt - Tập 6

       

Asia Golden 2 Hùng Ca Sử Việt - Tập 7

                


  


Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List