VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Sunday, February 9, 2014

A Collection of Vietnamese Piano Songs [Pianist : MINH NGOC]***NGHIN TRUNG XA CACH, Pham Duy, Minh Ngoc Piano


***A Collection of Vietnamese Piano Songs [Pianist : MINH NGOC]

Playlist gom 22 nhac pham DUONG CAM do nhac si Minh Ngoc trinh tau nguyen thuy duoc soan thao de gioi thieu nhung nhac pham Viet qua tieng dan piano cho nhung nguoi ban ngoai quoc cua chung toi. Hom nay moi qui than huu thuong thuc, va cung dac biet rieng tang Nhac Si Van Son Truong va phu nhan, Luat Su Do Xuan Hiep va phu nhan.

Xin cam on nhung nghe si dan dung pps nhu Lien Nhu, Hy Van, Duy Han va Bui Phuong bang nhung hinh anh nghe thuat de tieng duong cam de di vao long nguoi.

Xin moi qui vi doc tiep pham email do chu Hoang Co Dinh cua chung toi vua gui toi.
TRAN NANG PHUNG

Minh Ngoc Piano has shared a video playlist with you on YouTube22
videos

PLAYLIST  by Minh Ngoc Piano

 
 1. 1

  Chan Troi Tim -Tran Thien Thanh -Minh Ngoc Piano -Vladimir Volegov Paintings .wmv (HD)

  by Minh Ngoc Piano 5,904 views
  FOLLOW Tran Nang Phung & Minh Ngoc :
  ***Tran Nang Phung Facebook : https://www.facebook.com/phung.tran.5602?ref=tn_tnmn…
 2. 2

  Nghin Trung Xa Cach -Pham Duy -Minh Ngoc Piano -LienNhu.wmv (HD)

  by Minh Ngoc Piano 2,458 views
  FOLLOW Tran Nang Phung & Minh Ngoc …
 3. 4

  Ang May Chieu -Duong Thieu Tuoc -Minh Ngoc Piano -AO ANH -HyVan .wmv (HD)

  by Minh Ngoc Piano 2,775 views
  PPS Link : http://www.box.com/s/3581d8951efe6603e65c
  FOLLOW Tran Nang Phung & Minh Ngoc :…
 4. 6

  Huong Xua -Cung Tien -Minh Ngoc Piano -Anna Kostenko Paintings.wmv (HD)

  by Minh Ngoc Piano 11,978 views
  PLAYLIST LINK : http://www.youtube.com/playlist?list=PLCFEE0D4F1AE66396
  FOLLOW Tran Nang Phung & Minh Ngoc …
 5. 14

  Bảy Ngày Đợi Mong -Trần Thiện Thanh -Minh Ngoc Piano Solo -Tho Pt Minh Hung-TNP & BP

  by Minh Ngoc Piano 20,291 views
  Bay Ngay Doi Mong Piano, Vo Ta Han Arrangement.
  PPS Link : https://www.box.com/s/9182107e292a973be6f4
 6. 15

  Ngàn Thu Áo Tím -Hoàng Trọng -Minh Ngoc Piano -TNP & BP (Super HD)

  by Minh Ngoc Piano 2,041 views
  PLAYLIST LINK : https://www.youtube.com/playlist?list=PLA58A132ED3FF1056
  PPS LINK : https://www.box.com/s/yi3gkty0x1rbjzkwog9…
 7. 17

  Mat Biec-Cung Tien-Le Van Khoa hoa am-Minh Ngoc piano -LienNhu

  by Minh Ngoc Piano 511 views
  PLAYLIST LINK (LienNhu & MinhNgoc) : https://www.youtube.com/playlist?list=PL31CE3CFFA867B152
  PPS LINK : https://app.box.com/s/ypigbl90iv4j01u3p4n6…
 8. 18

  DIEM XUA -TCS -Ngoc Minh Piano -Beautiful Countryside Paintings

  by Minh Ngoc Piano 4,128 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/8504daefe2639ed59c65
 9. 20

  Tieng Duong Cam -Van Phung -Minh Ngoc Piano -Le Van Khoa hoa am -LienNhu

  by Minh Ngoc Piano 7,693 views
  PPS Link : http://www.box.com/shared/378874f38c3569be7dbe
 10. 21

  Danh Ngon Tien Bac -Lệ Đá -Trần Trịnh -Minh Ngoc Piano -DuyHan

  by Minh Ngoc Piano 4,355 views
  PLAYLIST LINK : https://www.youtube.com/playlist?list=PL34CEA2237FD7B837
  PPS LINK : https://www.box.com/s/00v9d7rngxa1pp68s86o

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List