VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Saturday, February 8, 2014

Thánh Ca Việt Nam

                             
               Thánh Ca Việt Nam
                               Thân gởi quý anh chị 3 bài Thánh Ca, sáng tác của 3 linh mục:

              1/ Trong Rừng Sâu, sáng tác Lm Mi Trầm, ca sĩ Hồng Ân, nhạc điệu Tây Nguyên.
                                      Riêng Hân rất thích nhạc vùng núi rừng này vì nghe hiền và buồn
                                                        http://safeshare.tv/w/gfBEZZmCwQ
    --===          
2/ Từ Dòng Máu Anh Hùng, sáng tác Lm Nguyễn Anh Thư - Hợp Ca:
                                                        http://safeshare.tv/w/XkuVxPRzSI
   =====  

 3/   Chúa Chiên Lành - sáng tác Lm Trần Thế Tuyên -tiếng hát Diệu Hiền:
                                                     http://safeshare.tv/w/yGiWmZmVxB
                 
=== =====
Chúc quý anh chị cuối tuần thật vui. 
                 Duy Hân

                                                      

                                                       

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List