VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Thursday, May 22, 2014

NNS Nguyen Nam Son-5 : Nhung Ca Khuc Hay Nhat


***SUPER HD YOUTUBE "Nam Quốc Sơn Hà -Hịch: Lý Thường Kiệt -Vũ Hoàng -Hoàng Dũng -NNS"


***HD YT PLAYLIST "NNS Nguyen Nam Son -5"


Moi qui than huu thuong thuc
TRAN NANG PHUNG

Phung Nang Tran has shared a video playlist with you on YouTube30
videos

PLAYLIST  by Phung Nang Tran


Lá Thư Úc Châu
Trang Thơ Nhạc : 22-5-2014

Vũ Hoàng: Nam Quc Sơn Hà
Hịch: Lý Thường Kit
Tiếng hát:
Hoàng Dũng
Hoặc có thể vào link sau đây để thưởng thức hơn 600 YouTube đặc sắc khác:
http://www.youtube.com/user/phthoihoa

Tình thân,
Kính.
NNS

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List