VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Tuesday, March 3, 2015

Tiếng Hát Hậu Phương Với Đại Úy Bác Sĩ Huỳnh Văn Chỉnh

 
Mỗi tiếng hát, ngay cả khi chưa tìm được tri âm cho riêng mình, thì cũng đã gắn liền với một giai đoạn lịch sử, ngay khi tiếng hát cất lên. Và Tiếng Hát Hậu Phương là tiếng lòng của tình quân dân, của một thời kiêu hùng và lãng mạn...

                   alt
                  
image image image
                     image 

     image image
Hình ảnh cánh thư ủy lạo chiến sĩ mùa Xuân, cùng bưu ảnh của ca sĩ Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan.

Tiếng Hát Hậu Phương Với Đại Úy Bác Sĩ Huỳnh Văn Chỉnh/Ca Sĩ Trung Chỉnh 08/19/2014 

 
#2

Tiếng Hát Hậu Phương, chương trình live in studio tối thứ 3 (7:00 pm - 8:00 pm) hàng tuần trên làn sóng vệ tinh Hồn Việt TV, DirecTV 2078.
 _,_.___
image
imageimage


__._,_.___

Posted by: Lucky Ride 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List