VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Monday, November 9, 2015

CD Nhung Tinh Khuc Vuot Thoi Gian #2

 
  
      
(Xin click vào CD để nghe và vào tên bản nhạc để download)

                        01.-  Nỗi Lòng (Nguyễn Văn Khánh) - Thu Hà
                        02.-  Cùng Một Kiếp Hoa (Võ Đức Phấn) - Ánh Tuyết
                        03.-  Thoi Tơ (Đức Quỳnh) - Hoài Nam & Như Hảo
                        04.-  Tình Nghệ Sĩ (Đoàn Chuẩn & Từ Linh) -  Hồng Nhung
                        05.-  Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích) - Cảnh Hàn
                        06.-  Đoàn Lữ Nhạc (Đỗ Nhuận) - Hoài Nam & Tam Ca Áo Trắng
                        07.-  Quê Mẹ (ThuHồ) - Tài Linh
                        08.-  Mưa Hồng (Trịnh Công Sơn) - Hồng Nhung
                        09.-  Sơn Nữ Ca (Trần Hoàn) - Trầm Tú
                        10.-  Mùa Thu Không Trở Lại (Phạm Trọng Cầu) - Ánh Tuyết
alt
__._,_.___

Posted by: "Nhat Lung" <

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List