VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Sunday, April 3, 2016

Tinh Khuc Mua Xuan - Ngo Thuy Mien - Thu Tam trinh bay


Tulip Bed
Nhc cui tun:
Thân kính mi: 
Qúy vi hu và qúy thân hu thưởng thc nhc phm:
Tình khúc mùa xuân-Ngô Thy Miên-qua tiếng hát ngt ngào ca ca sĩ thân hu Thu Tâm.
Chúc qúy vị nhiều an vui cuối tuần
Thân kính
DQ


   x_3b9851b7 photo x_3b9851b7.gif 


Tinh Khuc Mua Xuan - Ngo Thuy Mien - Thu Tam trinh bay

Thân kính mời qúy vi hữu - Qúy thân hữu & Qú...
Tulip Bed
__._,_.___

Posted by: Quang Nguyen 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List