VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Tuesday, July 5, 2016

*******NHỮNG CA KHÚC HAY NHẤT CỦA NGUYÊN KHANG********NHỮNG CA KHÚC HAY NHẤT CỦA NGUYÊN KHANG [17 Ca Khúc] 


********CA SI NGUYEN KHANG PLAYLIST


Mời quý thân hữu thưởng thức

TRẦN NĂNG PHÙNG

Email : phungnangtran@gmail.com or trannangphung@gmail.com

New YouTube channel : https://www.youtube.com/channel/UC3Q-s2upq6XnTfjU3rGk1rQ

FaceBook : https://www.facebook.com/phung.tran.5602


Phung Tran has shared a video playlist with you on YouTube53
videos

PLAYLIST  by Phung Tran


---------- Forwarded message ----------
From: MINHHA PHAM <
Date: 2016-07-04 14:04 GMT-07:00
Subject: Người Việt đang lặng lẽ cúi đầu chờ chết?
Người Việt đang lặng lẽ cúi đầu chờ chết? Bài viết Giao Phạm- Minh Nguyệt trình bày Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI - http://phailentieng.blogspot.be/ -VongN...


--
TRAN NANG PHUNG


__._,_.___

Posted by: "Phung N. Tran" 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List