VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Wednesday, January 4, 2017

Con quỳ lạy chúa và lời người ngoại đạo

---------- Forwarded message ----------
From: Mai Hoa
Date: Sun, Jan 1, 2017 at 4:30 PM
Subject:  CS Ngoc Minh


Noel nầy , có lẽ Chúa Jesus yêu CS Ngọc Minh nhiều nhất , hơn các con chiên khác
Con quỳ lạy chúa và lời người ngoại đạo

Con quỳ lạy chúa và lời người ngoại đạo

 ==============================================
               Ca sĩ Ngc Minh được nhiu người lính VNCH yêu mến.
  Vài năm trước đây khi chng NM qua đi , rt nhiu anh em ngh sĩ và các cu QN đến tham d đám tang, được NM t chc theo nghi thc Pht Giáo rt trang trng.
   Mi đây nhân dp NM trong chương trình NYCL do NM  thc hin ( đài SBTN -Cali)  v Giáng Sinh , NM t nhn và nói :  "  NM cũng là mt người Công Giáo  "  ...Mt ging nói ngoan đo hin lành khi cô bàn v vic sám hi và xưng ti đ đón Chúa Giáng Sinh .
Sau đó cô xin hát bài " Git L Thng Hi "  , rt xúc đng qua Video clip .
   Phi chăng Đo CG có cái gì hay đi vi CS Ngc Minh mua Noel 2016 chăng ?

jesus good shepherd photo: The Good Shepherd goodshepherd.jpg


Vũ Linh Châu

Kính thưa qúi v,
Như tôi đã nhiu ln thưa vi qúi v,
Không phi trong chc lát, trong mt thi gian ngn ngi mà trước khi lìa trn, TS Nguyn Chí Thin đã xin gia nhp vào GH Công giáo.
Đó là công sc ca biết bao nhiêu người Công giáo khác,trong s đó có các LM và các giáo dân bn tù ca ông. H đã âm thm rao ging Tin Mng bng chính li sng đo hnh, tình yêu thương và ý chí kiên cường bt khut ca mình.
Điu này thì hu hết các v cu tù CS đu đã biết rt rõ.
Nhưng trường hp đó mà có người gi là cướp xác - không phi ch xy đến vi mt mình TS Nguyn Chí Thin.
Xim mi qúi v đc qua vài hàng ngn gn dưới đây:


 … Tin tc từ khu F, biệt giam các tướng lãnh vượt ra khỏi bc tường ngăn là linh mục Phan Phát Hun mớí bị đưa vào khu F cách ly khỏi đội Tuyên úy mấy hôm, ông đã cp k rửa tội cho 3 ông tướng theo đo công giáo gồm các ông Lê Minh Đảo, Lê Văn Tư và Phan Đình Th t Lam Sơn.
Trong khi đó, các tướng khác như Nguyễn Hữu Có, Lê Trung Trự̣c, Lý Bá Hỷ đang tiếp xúc với mục sư Dương Kỳ để xin theo đạo Tin Lành. Còn khu giam bên ngoài thì có Đi tá Dương Quang Tiếp Cnh sát Quc gia, Đi tá Phùng Ngc n Không Quân cũng va gia nhp vào đi gia đình công giáo...”

Các nhân vt VNCH đã gia nhp Giáo Hi Công Giáo sau 1975.

Quốc Trưởng Bảo Đại
Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn
Bộ Trưởng Ngô Khắc Tỉnh
Nghị Sĩ Đặng Văn Sung
Giáo Sư Trần Bích Lan
Giáo Sư Vũ Quốc Thúc
Tướng Nguyễn Khắc Bình
Tướng Lê Minh Đảo
Tướng Phan Đình Thứ tự Lam Sơn
Tướng Lê Văn Tư (Tư Lệnh SĐ 25)
Đại Tá Dương Quang Tiếp (Cảnh Sát)
Đại Tá Phùng Ngọc Ẩn (Không Quân) 
 

Tuy nhiên, các vị trên đây đã rất may mắn vì những kẻ ghen tị nhỏ nhen đã không thể vu cáo cho họ là theo đạo để được vinh thân phì da, để được quyền cao chức trọng, “theo đạo lấy gạo mà ăn”.
TS Nguyễn Chí Thiện, TS Nguyên Sa, các nhạc sĩ Duy Khánh, NS Trần Thiện Thanh và rất nhiều người khác đã gia nhập GH Công giáo gần đây, kể cả các nhà đấu tranh trong nước hiện nay như Tạ Phong Tần, Huỳnh Thục Vi, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Hoàng Vi, Trần Kim Tiến…họ cũng đã đều được may mắn như vậy. 

Vũ Linh Châu

      
Phát biểu và chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác

__._,_.___

Posted by: Loan Nguyen 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List