VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Sunday, December 23, 2012

Chúc Mừng Gíáng Sinh và Năm Mới…

Chúc Mừng Gíáng Sinh và Năm Mới…
 

Mừng Giáng Sinh và Năm Mới:

http://www.youtube.com/watch?v=2WLNn8mZwFo&feature=BFa&list=ULq8kdjZEorNo,

 

Toàn Dân Đứng Lên:

http://www.youtube.com/watch?v=So2Ph75lroI&list=ULZVjL491J7M4,

 

Cùng Đứng Lên:

http://www.youtube.com/watch?v=Dza_xpcs6hU&feature=BFa&list=ULpoIUNgsiQRE,

 

Video Quê Hương Ơi:

http://www.youtube.com/watch?v=fzB36YS7Jdg&feature=BFa&list=UL_jIr3MAjSo8,

 

Chân Thành Cám Ơn Qúy Vị.

Alpha Linh

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List