VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Wednesday, November 4, 2015

CD Nhung Tinh Khuc Vuot Thoi Gian #1


  
(Xin click vào CD để nghe, vào tên bản nhạc để download)

                                                        
                                01.-  Biệt Ly (Dzoãn Mẫn) - Thu Hà
                        02.-  Con Thuyền Không Bến (Đặng Thế Phong) - Hồng Hạnh
                        03.-  Dư Âm (Nguyễn Văn Tý) - Thanh Long
                        04.-  Tà Áo Tím ( Hoàng Nguyên) - Thùy Hương
                        05.-  Mơ Hoa (Hoàng Giác) - Cao Minh
                        06.-  Mùa Thu Không Trở Lại (Phạm Trọng Cầu) - Ánh Tuyết
                        07.-  Một Thuở Yêu Đàn (Hoàng Trọng) - Tịnh Quyên
                        08.-  Ai Về Sông Tương (Thông Đạt) - Cảnh Hàn
                        09.-  Đêm Đông (Nguyễn Văn Thương) - Hồng Nhung
                        10.-  Sơn Nữ Ca (Trần Hoàn) - Trầm Tửalt__._,_.___

Posted by: "Nhat Lung" 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List