VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Sunday, April 10, 2016

BA MƯƠI THÁNG TƯ NĂM BẨY LĂM

                                                                              Click Picture and  Dim Lights please


BA MƯƠI THÁNG TƯ NĂM BẨY LĂM 
( 30 - 4 - 1975 )

NĂM BẢY LĂM BA MƯƠI THÁNG TƯ,
ĐẦU HÀNG MẤT NƯỚC PHẢI DI CƯ.
VƯỢT BIÊN ĐƯỜNG BỘ DÙ TOI MẠNG,
VƯỢT BIỂN RA KHƠI CHẾT CHẲNG TƯ
VÌ MUỐN TỰ DO TÌM ̣ĐẤT SỐNG,
ĐỂ CHO CON CHÁU ĐƯỢC AN CƯ.
                                 MAI-HUYỀN-NGA


NỖI BUỒN TRỌN KIẾP

HAI LẦN DI TẢN HAI LẦN ĐAU,
BỎ CỦA BỎ NHÀ LÁNH NẠN MAU.
TỪ BẮC VÀO NAM TRÀN NƯỚC MẮT,
TỪ NAM XUẤT NGOẠI LỆ QUÊN LAU.
NĂM TƯ HIỆP ĐỊNH THÌ CHIA CẮT,
MỘT CHÍN BẨY LĂM CƯỠNG CHIẾM SAU.
                               MAI-HUYỀN-NGA.


THAY ĐỔI, ĐỔI THAY

BỐN MỐT NĂM QUA HẬN THẤU XƯƠNG,
SÀI  - GÒN BỊ ĐỔI MỌI TÊN ĐƯỜNG.
LỐI XƯA NGÀY ĐÓ THÌ  DƠ "DÁY" (RÁY"),
ĐƯỜNG CŨ BÂY GIỜ CŨNG THẢM  THƯƠNG.
THAY ĐỔI ĐỔI THAY CÀNG NÁT BÉT,
DÂN NGHÈO ĐẢO MẤT NƯỚC ĐI BƯƠNG.
                                  MAI-HUYỀN-NGA.


NGÀY 30-4-1975

NHỚ ĐẾN BA MƯƠI THÁNG TƯ XƯA,
HỜN CĂM TỦI NHỤC LỆ NHƯ MƯA.
NHÀ BAY CỬA NÁT  ĐÀNH CAM CHỊU,
NƯỚC MẤT TAN HOANG RÕ CHÁN CHƯA.
DI TẢN ĐẾN PHƯƠNG TRỜI BẤT ĐỊNH,
LÁNH XA NẾP SỐNG VỐN KHÔNG ƯA.
                              MAI-HUYỀN-NGA.
 

NGÀY CUỐI CÙNG

NGÀY CUỐI CÙNG TRÒN BỐN MỐT NĂM,
MIỀN NAM BỊ CHIẾM TẠO HỜN CĂM.
ĐẦU HÀNG NHỤC NHÃ DÂN TA THÁN,
BỎ CHẠY TỨ TUNG TƯỞNG BIỆT TĂM.
NGÀY CUỐI THÁNG TƯ NGÀY MẤT NƯỚC,
ĐAU LÒNG NĂM BẨY LĂM XA XĂM...
                             MAI-HUYỀN-NGA


MẸ ƠI! XIN ĐỪNG KHÓC

THÁNG TƯ BỊ CHIẾM NGẬP THƯƠNG ĐAU,
ĐÃ KHIẾN MẸ CHA TÓC BẠC MÀU
SẦU THẢM BAO TRÙM ĐẦU NẶNG CHĨU,
THÊ LƯƠNG CHỒNG CHẤT LƯNG CÒNG MAU.
MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC XIN ĐỪNG KHÓC,
VÌ CHÚNG TA CÒN THẾ HỆ SAU.
                                          MAI-HUYỀN-NGA.

TIẾNG HÁT THÁNG TƯ ĐEN

TIẾNG HÁT THÁNG TƯ ĐEN NÃO NỀ,
DÂNG BUỒN MAN MÁC KÉO LÊ THÊ.
VƯỢT BIÊN VƯỢT BIỂN LO TRĂM MỐI,
TỴ NẠN DI DÂN CỰC ĐỦ BỀ.
VÌ CHỮ TỰ DO CAM CHỊU KHỔ ,
THÂM TÂM HY VỌNG CÓ NGÀY VỀ.
                                       MAI-HUYỀN-NGA.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__._,_.___

Posted by: "Nhat Lung"

__._,_.___

Posted by: "Nhat Lung" 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List