VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Sunday, October 27, 2013

Nhóm Sưu Tầm Nhạc Đấu Tranh


From: nhacdautranhvn
Date: Fri, 25 Oct 2013 18:12:40 -0600
Subject: Nhac đấu tranh của nhiều tác giả:

 

 

 

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫♫ ♫

Nhóm Sưu Tầm Nhạc Đấu Tranh

 

Kính mời quý vị vào các ‘’links’’ sau đây để nghe

Những bản nhac đấu tranh

của nhiều tác giả:

 

 

 

MỞ MÀY, MỠ MẶT - thơ Ý Nga, nhạc và  trình bày: Nhóm Dân Chủ Ca


http://www.danchuca.org

 

 

Mũ Đỏ - The Maroon Cap (09.09.2008) - thơ Ý Nga, nhạc LMST

www.lmstflorida.com/?718   

www.lmstflorida.com

 


Mùa Xuân Ước Mơ- Nhạc và trình bày: Nguyễn văn Thành

http://www.danchuca.org/22Kbps/MuaXuanUocMo.mp3 (lo-speed)

http://www.danchuca.org/128kbps/MuaXuanUocMo.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org

 

Muoi Ba Nam Cai Tao (Ha Ai Khanh) - nhạc LMST

www.lmstflorida.com/?592  

 

Muoi Chin Nam Bien Biet (Ha Ai Khanh) - nhạc LMST

www.lmstflorida.com/?593  

Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 : Sự khốc liệt của chiến tranh Việt Nam – phim tài liệu 5 tập


http://www.youtube.com/watch?v=G7wqzEqS1cQ&list=PLF644D93A352DAD62

http://www.youtube.com/watch?v=Pw4EkU15jwk

 

Mùa Xuân Hy Vọng  -Nhạc Hoàng Hoa/ Thơ Tôn Thất Phú Sĩ

http://www.youtube.com/watch?v=lOuCZT68ZnI&feature=related

 

 

Mot Thoi De Nho (Huu Hien) - nhạc LMST

www.lmstflorida.com/?1134

 

Mơ anh có mơ - 1993Nam Dao & Phan Văn Hưng , nhạc và trình  bày Phan Văn Hưng,

http://www.huyenthoai.org/nhac/PhanVanHung/moanhcomo.html

http://www.huyenthoai.org/Nhac.html

 


MUÔN ĐỜI YÊU THƯƠNG - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên


http://www.youtube.com/watch?v=dBTG-zE8-Jo

 

_._,___

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List