VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Saturday, November 2, 2013

Ky Su Bui Van Luong LPK : Tuyen Tap Nhung Ca Khuc Hay Nhat


 

 

***SUPER HD YOUTUBE 

Thu Đến Bao Giờ -Lam Phương -Ý Lan -LPK 

***HD YT PLAYLIST "Ky Su Bui Van Luong LPK" 

 


 

Moi qui than huu thuong thuc & chuyen tiep

TRAN NANG PHUNG

 

PhungTran Playlist Channel has shared a video playlist with you on YouTube
 
 
 
34
videos

 
 
 
Playlist nay duoc thuc hien bang nhung PPS cua LPK (San Jose, California)
©2013 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066
 1. Thumbnail 4:28 1
 2. MOT LAN NAO CHO TOI GAP LAI EM -VTA -Elvis Phuong -LPK

  by Tran Nang Phung 2,180 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/srx7odate00py604x4p5
  or…
 3. 2

  Thu Đến Bao Giờ -Lam Phương -Ý Lan -LPK

  by Tran Nang Phung 301 views
  PLAYLIST LINK 1 (Ky Su Bui Van Luong LPK) : http://www.youtube.com/playlist?list=PLNBxCTIUVE70V-WAr-LA8M­LTpSEtDhjyg
  PLAYLIST LINK 2 (Nhac Si Lam Phuong) : http://www.youtube.com/playlist?list=PLuUrrk8zYVhNVR_npGrNPd­bHQHrILgRba…
 4. 3

  CHIEU KHONG CO EM -Dang Khanh -Vu Khanh -LPK

  by Tran Nang Phung 1,702 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/r9sk5czip6pfk1wfdywt
 5. 4

  Cho Du Roi Ra Sao ! -Nguyen Tuan -Thuy Long -LPK

  by Phung Nang Tran 502 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/d0j59je95d29vtcu7goc
  or…
 6. 5

  SAU LE BONG -Anh Bang & Le Dinh -Bao Yen- LPK

  by Tran Nang Phung 2,522 views
  PPS Link :https://www.box.com/s/l57xgm0ncepdt4o2y0l4
 7. 6

  Chieu Roi Do Em -Hoang Trong -Thu Tam -LPK

  by Tran Nang Phung 495 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/8830b7898704141ac1b9
 8. 7

  HAI PHUONG TROI CACH BIET -Hoang Trong -Cam Ly -LPK

  by Tran Nang Phung 3,639 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/aaa279730c80a1597898
  Playlist Link : https://www.youtube.com/playlist?list=PLNBxCTIUVE70V-WAr-LA8­MLTpSEtDhjyg
 9. 8

  MUA XUAN VA TINH YEU -Nguyen Tuan -Bao Yen -LPK

  by Phung Nang Tran 1,332 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/s5georo5fxbikzsi4dmo
  o…
 10. 9

  Em Di Roi -Lam Phuong -Hoa Mi - LPK

  by Tran Nang Phung 2,292 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/555fcd5506d9432a3477
 11. 10

  VI DO LA EM -Dieu Huong -Qung Dung- LPK

  by Tran Nang Phung 2,183 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/74371b37245535188822
 12. 11

  Mot Chieu Mua Bay -Nguyen Tuan -Lam Dung -LPK

  by Phung Nang Tran 728 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/no2hrtzdoxvxhlhpnbka
  or…
 13. 12

  SAY -Lam Phuong -Gia Huy -LPK

  by Tran Nang Phung 892 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/uneerw8dvj69o74iu814
  o…
 14. 13

  NEU MOT NGAY -Khanh Bang -Manh Dinh -LPK (nm)

  by Tran Nang Phung 682 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/4ts44rr2feeq29k29sxf
  or…
 15. 14

  THUYEN VIEN XU -PD- Duc Tuan -LPK

  by Tran Nang Phung 634 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/9nhe1mcbgzycsp6ire10
 16. 15

  NHUNG CHIEU KHONG CO EM -Truong Hai -Thai Chau -LPK

  by Tran Nang Phung 1,615 views
  PPS Link https://www.box.com/s/rx608yqng41ngz35uuu3
 17. 16

  MUNG XUÂN AN LAC -Nguyen Tuan -Hoang Quan & Hop Ca- LPK

  by Phung Nang Tran 880 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/mdok6wcgyxyqvfh5j7jg
  or…
 18. 17

  Bai Tinh Ca Mua Dong-Tram Tu Thieng -Khanh Ly -LPK

  by Tran Nang Phung 1,346 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/6b79ca95a33ab85389b0
 19. 18

  Xin Hay Quen Toi -Anh Bang -Gia Huy -LPK

  by Tran Nang Phung 376 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/19bd3b64c9f2ed9ce3fb
 20. 19

  DOI TOI CHI YEU MOT NGUOI - Huynh Anh -Tuan Anh -LPK

  by Tran Nang Phung 766 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/3gwetlw9h9652t0z3zsg
 21. 20

  THUO AY YEU NHAU -Hoang Nguyen -Nhu Quynh -LPK

  by Tran Nang Phung 758 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/27fu6k1mujvf4ugmoa6d
  o…
 22. 21

  CON YEU ANH -Tung Buong -Huong Giang -LPK

  by Tran Nang Phung 365 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/a915io4kwxki5dnei8gi
  or…
 23. 22

  MUA THU VANG ANH -La Tuan Dzung -Huong Giang -LPK

  by Tran Nang Phung 616 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/7sob0ukpmyy3j7d4keuq
  or…
 24. 23

  THUO AY CO EM -Huynh Anh -Tran Thai Hoa -LPK

  by Tran Nang Phung 765 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/f6lckgcewei8uiolulht
  or
 25. 24

  VI SAO EM BUON -Hoang Song Nhy -Quang Minh -LPK

  by Tran Nang Phung 639 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/np1noqa62cwfrsxj4h58
  or…
 26. 25

  DUNG HOI VI SAO -Nguyen Nhat Huy -Le Quyen -LPK

  by Phung Nang Tran 2,788 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/nv7tl7vms0hl9k4ncvhe
  o…
 27. 26

  NGANG TRAI -Le Dinh -Luu Hong -LPK (nm)

  by Tran Nang Phung 711 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/sa80t2sgmrbgbl98q77f
  o…
 28. 27

  TINH NGUOI NGOAI DAO -Chung Tu Luu -LPK

  by Tran Nang Phung 788 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/l2czr0b7s1xhqxzlpd1t
  o…
 29. 28

  THUO AY YEU NHAU -Hoang Nguyen -Nhu Quynh -LPK

  by Tran Nang Phung 758 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/27fu6k1mujvf4ugmoa6d
  o…
 30. 29

  YEU EM VA YEU EM -PAD -Phi Nguyen -LPK

  by Tran Nang Phung 481 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/8fuwcs67mdvlv994n6kj
  or…
 31. 30

  GUI NGUOI TOI YEU -Nguyen Huu Thiet -Pham Khanh Hung -LPK

  by Tran Nang Phung 1,272 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/hnjhhlg5qkrgdbdc7bas
  or http://www.mediafire.com/view/?831yfy6v09z8o2…
 32. 31

  Toi Van Nho -Ngan Giang -Thanh Thuy -LPK

  by Tran Nang Phung 400 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/di13z6uxxujzzi4x9scu
  or http://www.mediafire.com/view/?23u3dlaya62i7ya…
 33. 32

  CHAP NHAN -Anh Bang -Diem Lien- LPK

  by Phung Nang Tran 429 views
  PPS Link : https://www.box.com/s/19zfuhrnupi4jf5w9tbg
  or http://www.mediafire.com/view/?62g4bre3ka4ikd…
 34. 33

  NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI -Anh Bằng -Vũ Khanh -LPK

  by Tran Nang Phung 1,095 views
  PLAYLIST LINK : https://www.youtube.com/playlist?list=PLEF5B8B00416B2933
  PPS LINK : http://www.mediafire.com/view/?uuzu4vx9ccay1wn…
 35. 34

  Điệu Buồn Dang Dở -Hoàng Thi Thơ -Thanh Lan -LPK (Super HD)

  by Tran Nang Phung 545 views
  PLAYLIST LINK : https://www.youtube.com/playlist?list=PLfe9JTtbGcgUP_6BzXbQP­Z1Qog3OIe2aw
  PPS LINK : http://www.mediafire.com/view/?tpmcoa1a9veubk2…

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List