VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Saturday, July 26, 2014

Video về Trại Tập Trung

 

Vietnam Film Club kính chuyển đến Quý Vị

 
Video về Trại Tập Trungđể xin tiếp tục phổ biến rộng rãi

     Vietnam Film Club mong muốn nhận được sự đóng góp của Quý Vị dưới mọi hình thức để vượt qua được những khó khăn
hiện nay hầu tiếp tục thực hiện các phim tài liệu lịch sử, để cùng với Quý Vị, đóng góp lợi ích cho Cộng Đồng Người Việt trong
và ngoài nước.

Kính

Chu Lynh, Editor
Vietnam Film Club

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


__._,_.___

Posted by: Nhat Lung

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List